Värderingsintyg 1390kr

Fordonsmäklarnas konditionstest är framtaget för att köpare eller säljare ska få hjälp att lättare avgöra skicket på bilen före köp eller vid försäljning av bilen.

Avsikten är således att få fram en mer rättvisande prisbild.

Dock är testet endast en ögonblicksbild av bilen och säger inget om bilens skick en tid efter testets genomförande.

Värderingen utförs av utbildad personal hos Fordonsmäklarna, detta säkerställer kvalitén. Värderingsmannen behandlar den information som anges av dig och dessa uppgifter tillsammans med fakta som vi hämtar från olika databaser läggs sedan ihop till en klar bild över objektet som ska värderas.

Värderingsmannen jämför sedan på ett grundligt och omsorgsfullt sätt med likvärdiga bilar på den öppna marknaden, samt kontrollerar med nyligen sålda jämförbara bilar.

Uppdraget sammanställs och värderingen är nu klar att skickas med post till beställarens adress.

Värderingen baseras på att fordonets skick får anses som normalskick i förhållande till bilens körsträcka och ålder.

Värdet påverkas även av bl.a. ursprung, extrautrustning och servicedokumentation. Värderingsmannen utgår från att fordonet servats enl. plan och att utrustningen överensstämmer med uppgifterna från beställaren.

Värderingen görs manuellt och information om fordonet inhämtas från olika databaser. Värdet på fordonet bestäms utifrån en fackmässig bedömning av fordonets försäljningspris enl. marknaden i Sverige.

Utgångspunkten för testet är bilens ålder och körsträcka.

 

N – Normal, anger att kontrollpunkten är i normalt skick i förhållande till bilens ålder och mätarställning. Det kan innebära att t.ex. stenskott på motorhuven ges bedömningen normalt för en bil som gått 10 000 mil.

 

R – Reparation, anger att kontrollpunkten är i behov av reparation vid testtillfället.

 

A – Anmärkning, anger att kontrollpunkten är i något sämre skick än Normalt, men att den inte är i direkt behov av reparation/åtgärd vid testtillfället.

 

U – Upplysning, anger att något under kontrollpunkten kan vara bra att känna till, men som inte påverkar funktionen.

 

I.U – Ingen Uppgift, kontrollpunkten har inte gått att kontrollera.

 

Teknikern går igenom bilen efter de kontrollpunkter som finns i protokollet och markerar eventuella avvikelser, samt skriver kommentarer och ger prisuppgifter om det finns kontrollpunkter som kräver reparation.

Vissa kontrollpunkter går inte att okulärt besiktiga. Vid dessa tillfällen måste teknikern göra en bedömning utifrån erfarenhet.

Det kan gälla exempelvis trumbromsar där teknikern får utgå från funktion och eventuella missljud.

I och med att teknikern endast utför funktionstest, samt en okulärbesiktning och inte demonterar komponenter går det inte att förutse framtida motor-/växellådshaverier eller slitna hjullager etc. om det inte framkommer genom missljud, läckage, felaktiga avgasvärden, felkoder eller onormal rökutveckling.

 

Eftersök fordon