Kassan

Hos oss kan du köpa bil i lugn och ro hemifrån och få den hemkörd med biltransport!

Läs våra köp- och leveransvillkor innan du genomför ditt köp

Fordonen som säljs finns i regel på våra anläggningar i Segeltorp, Bromma eller Nacka. Fordon på annan ort kan även förekomma, dessa objekt går ej att köpa via internet utan måste köpas efter avtalad tid. Var fordonet befinner sig framgår under beskrivningen av respektive fordon. Fordonen hålls tillgängliga för visning och provkörning innan dess att köp avslutas. Våra säljare samt mekaniker finns tillgänglig för frågor. Öppettider framgår under fliken Kontakta oss.Vissa fordon säljs för kronofogdemyndighetens räkning. Dessa fordon auktioneras via ett exekutivt förfarande. Under respektive försäljningsobjekt framgår det om det är en exekutiv försäljning. Dessa fordon kan med kort varsel återkallas av skäl som Fordonsmäklarna ej råder över. Det som skiljer en exekutiv försäljning jämfört med en vanlig, är att fordonen på en exekutiv försäljning alltid säljs i befintligt skick enligt reglerna i Utsökningsbalken samt att högstbjudande är bunden av sitt bud och förväntas ha godkänt bilen. Fordonsmäklarna eller Kronofogdemyndigheten lämnar ingen garanti för fordonet ifråga och konsumentköplagen är inte tillämplig. Köparen av objektet måste själv förvissa sig om fordonets skick och beskrivning före köp och är bunden av sitt bud. I enlighet med följande förfarande; bilen betalas och därefter görs ägarbyte till köparen via Kronofogdemyndigheten.Obs detta gäller endast bilar som säljs till auktionspris.Fordonsmäklarna garanterar att bilen inte belastas med någon kvarvarande skatt eller kvarvarande avgifter. Alla bilar är avställda innan leverans men skattekredit erhålles via Fordonsmäklarna.För att genomföra internetköp måste du godkänna den bifogade Pdf filen där du ser en okulär besiktning.Obs då skador såsom repor stenskott kan vara svåra att identifiera via bilder vill vi vara tydliga med att ha alla våra objekt för påseende innan ett eventuellt köp.Fordonsmäklarna skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelser enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför Fordonsmäklarnas kontroll och som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande av förpliktelse.Som sådan omständighet varom talas i första stycket skall anses krig, krigshandling, införsel eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkning i den allmänna samfärdseln eller energiförsörjningen, myndighetens åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, omfattande förlust eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning.

Varsågod! Din bil är försäkrad redan från börkan.Så fort du satt dig i din nyinköpta bil kan du känna dig trygg med att du redan har en heltäckande bilförsäkring. De två första veckorna efter bilköpet bjuder vi på försäkringen så att du slipper tänka på det. Med TryggaMil får du via oss en exklusiv bilförsäkring laddad med en rad smarta fördelar. Enklare kan det inte bli. Efter två kostnadsfria veckor får du dessutom 50% rabatt under första halvåret när du fortsätter med försäkringen.
En bilförsäkring delas vanligtvis upp i tre
grundläggande delar – Trafikförsäkring,
Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,
som du måste ha enligt lag, gäller vid trafikolyckor.
Den ersätter skador på dig själv,
dina passagerare, andra trafikanter och
någon annans fordon eller egendom som
du skadar. Med en Halvförsäkring får du
även ersättning för exempelvis bilstöld, förlust
av tillbehör som reservdäck och stereo,
stenskott, brand, bärgning och borttappade
bilnycklar. Den ger även ekonomisk hjälp om
du hamnar i rättstvist eller behöver uppsöka
en psykolog efter en trafikolycka. Har du
Helförsäkring ingår även en vagnskadeförsäkring
som ersätter skador som drabbar
din bil genom trafikolycka,
skadegörelse eller
annan yttre olyckshändelse.

Eftersök fordon